Znamenitosti

Mišja

dolina

,

Zahodno od Velikih Lašč med krajema Knej in Karlovica leži Mišja dolina, velika mokrotna dolina, po kateri teče potok Veliki graben.

Zaradi raznolikosti mokriščnih habitatov je dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam.

Med rastlinami so najbolj opazne pisane divje orhideje – kukavičevke.

Tu so tudi štiri vrste mesojedih rastlin ter tri vrste kačjih pastirjev z rdečega seznama, dvanajst vrst netopirjev in 45 vrst ptic.

Mišja dolina je nastala kot posledica nasipavanja Rašice in njenih pritokov. Ti nosijo s seboj dolomitni prod, saj dolomiti sestavljajo večino povirja Rašice.

V spodnjem delu Velikega grabna se dolomitnemu produ pridruži še ilovnato-glinasto gradivo s Kakav. Takšna sestava omogoča zamočvirjenost ravnic, ki so jih ljudje poimenovali logi.

Mokrišča Mišje doline delujejo kot naravni zadrževalnik vode. Ob večjih padavinah se voda v strugi poveča in razlije po višje ležečih travnikih in s tem razbremeni požiralnike v Ponikvah, ki ne morejo sproti požirati tolikšnih količin. S tem nastanejo mokri travniki, s katerimi kmetje ustrezno gospodarijo: kosijo vsaj enkrat na leto, da se ne zaraščajo, in to v času, ko so suhi.

Običajno je to po 15. juliju, ko rastline že odcvetijo in ko tudi večina travniških vrst ptic spelje mladiče iz gnezd.

Mišja dolina je redko naseljena, saj je bila že od nekdaj izpostavljena poplavam. Uvrščena je med ekološko pomembna območja Slovenije in je del evropskega omrežja posebnih varstvenih območij Natura 2000.

Nastanek imena

O nastanku imena Mišja dolina krožita dve zgodbi.

Prva govori o tem, da je bilo v preteklosti v dolini precej mlinov in žag, v mlinih pa je bilo hrane za miši vedno dovolj.

Po drugi različici naj bi se dolina najprej imenovala Menišja dolina, saj so v 12. stoletju stiški menihi krčili okoliške gozdove; ime naj bi se obrusilo v Mišja dolina.

Domačini ji rečejo tudi »od Jerina do Štefina«, ker se razteza od kmeta Jerina v Podstrmecu do kmeta Štefina v Podhojnem Hribu. Pisatelj Josip Stritar, ki se je rodil na robu Mišje doline – v Podsmreki pri Velikih Laščah, jo opisuje v treh svojih delih.

Mišja dolina je primerna za sprehode in kolesarjenje. Pri tem vam je lahko v pomoč aplikacija Mišja dolina 2GO, ki vas vodi po Kolesarski poti modrega bleščavca.

Toplo priporočamo obisk Mišje doline z vodnikom interpretatorjem na enem od botaničnih sprehodov, ki jih ponuja Zavod Parnas.

Kontakt

Telefon: +386 41 833 456 (Zavod Parnas)

E-pošta: info@zavod-parnas.org

Splet: Zavod Parnas

Dostop

Predlagamo, da se v Mišjo dolino odpravite peš z vodnikom ali s kolesom.

Če ste z avtomobilom, lahko parkirate pred Trubarjevo domačijo. V tamkajšnjem TIC Kozolec si lahko ogledate tudi interpretacijski center Mišje doline.