Znamenitosti

Skupna karta za

ogled gradu Turjak

in Trubarjeve

domačije

,

Oglejte si grad Turjak in Trubarjevo domačijo z ugodno skupno karto.

Ta vključuje ogled Trubarjeve domačije z vodnikom in samostojen ogled gradu Turjak.

Cena:

Odrasli

13 EUR (skupine nad 10 oseb 8 EUR/osebo)

Učenci, dijaki, študenti, upokojenci

8,50 EUR (skupine nad 10 oseb 7,50 EUR/osebo)

Družine z otroki

24 EUR

Prodajna mesta:

Trubarjeva domačija, Grad Turjak, TIC Kozolec.