Znamenitosti

Ilijev kozolec v

Dolnjih Retjah

,

Iz časa Levstikovega življenja v današnjih Retjah stoji Ilijev kozolec, ki je bil nekdaj sestavljen brez enega samega žeblja.

Danes je krit s slamo in zavarovan kot kulturni spomenik. Pod tem, več kot 200 let starim toplarjem je nastala znamenita pripoved o Martinu Krpanu.

Stoje na holmu hiše tri, pod holmom potok čist šumi, orehov, jablan, hrušk, sliv ob kočah je do samih njiv. Razgled je s holma lep tako, da vabi srce in oko.

Tako je (v skrajšani obliki) Fran Levstik opisal svojo rojstno vas Dolnje Retje v pesmi: Naša vas.

Danes je vas močno spremenjena, urejena ob magistralni cesti Ljubljana-Kočevje. Izjemno dopadljivo in izvirno je ohranjen Ilijev kozolec, ki je star vsaj 200 let.

Zanimivi kozolec je zgrajen iz tesanega lesa brez enega samega železnega žeblja in krit s slamo.

Ob tej leseni harfi je v Levstiku zapela govorica naših prednikov, ko je pripenjal sedlo Krpanovi kobilici, se s Krpanom izgovarjal pred cesarjem in se tako korajžno sukal med dunajsko gospodo. Zgodba o Martinu Krpanu je bila prvič objavljena leta 1858 v Slovenskem glasniku.

Sicer pa je Levstiku zgodbo o Martinu Krpanu zaupal Močilar, ko sta neko nedeljsko popoldne sedela pod lipo.

Gre za bližnjo Retensko lipo, ki je zavarovana tudi kot naravna vrednota. Na mestu nekdanje Levstikove rojstne hiše je obeležje s spominsko ploščo in Levstikov doprsni kip, delo kiparja Jakova Brdarja.

Kontakt

Naslov: Dolnje Retje, 1315 Velike Lašče

Telefon: +386 41 972 016 (Anica Podržaj)

E-pošta: anica_podrzaj@t-2.net

Ogled Ilijevega kozolca je možen po predhodnem
dogovoru z lastnico kozolca Anico Podržaj.