Znamenitosti

Koliševka

Šumnik

,

Na krpi kraških kamnin med Malimi in Velikimi Laščami se je oblikovala koliševka ali udorna vrtača Šumnik, v kateri izvira in ponika voda, ki je tu zelo topla.

Nekdaj so žene k njej hodile prat; po ustnem izročilu so iz Šumnika prihajali otroci.

Na t. i. laškem krasu, krpi kraških kamnin med Malimi in Velikimi Laščami, je koliševka ali udorna jama Šumnik (tudi Zajčjak). Voda, ki teče po dnu udorne jame, je sorazmerno topla, saj teče le 5–10 m pod površjem. Domačini se še spomnijo, kako so žene iz Malih Lašč k njej hodile prat perilo.

Šumnik je ena najkrajših ponikalnic v Sloveniji, saj meri le 6,8 m. Po ljudskem izročilu so v Šumniku lovili novorojenčke. Udornica s ponikalnico sodi tudi med naravne vrednote lokalnega pomena.

Kontakt

Dostop

Do koliševke Šumnik lahko dostopate peš po stezici iz Malih Lašč.

Avtomobil lahko pustite pri cerkvi Sv. Trojice v Malih Laščah ali pa na parkirišču pri pokopališču v Velikih Laščah.