Znamenitosti

Rimski zaporni zid

(Claustra Alpium Iuliarum)

,

Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski zaporni sistem, sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav in utrdb.

V Velikolaški deželi so ostanki rimskega zapornega zidu vidni v okolici Roba – pri Selu in pri Gradišču.

Claustra Alpium Iuliarum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe na ozemlju današnje Slovenije in s tem stopa ob bok največjim antičnim spomenikom v Evropi (na primer limesu ob Donavi in Hadrijanovem zidu v Angliji).

Sledimo mu lahko od Reke na Hrvaškem (antična Tarsatica) preko zahodne Slovenije do Julijskih Alp. Njegov namen je bil nadzor glavnih prehodov v antično Italijo.

Skupaj s presledki je sistem dolg približno 130 kilometrov. Danes poznamo več kot 30 kilometrov arheoloških ostankov zapornih zidov z več kot 100 stolpi.

Ostanki rimskega zapornega zidu

V Velikolaški deželi so ostanki rimskega zapornega zidu vidni na dveh lokacijah. Zapora v Selu pri Robu, ki je ohranjena v dolžini 396 m, je nadzirala prehod čez sleme med Dednikom na severovzhodu in Tolstim vrhom na severu.

Zapora na Gradišču pri Robu je postavljena na skrajni severovzhodni rob Bloške planote. Približno 1300 m dolg poznorimski zid je potekal od skalnatega pobočja Dednika proti vzhodu v dolino potoka Kobilji curek.

Prav tu si ostanke zapornega zidu tudi najlažje ogledate, saj mimo vodita Geološka pot v Kobilji curek in Pešpot ob rimskih zapornih zidovih.

Ob poti stoji arheostereoskop (prvi v Sloveniji), ki vam pričara pogled na podobo zapornega zidu v Kobiljem curku v poznorimskem obdobju.

Kontakt

Dostop

Do ostankov rimskega zapornega zidu lahko najlažje dostopate v soteski Kobiljega curka, kamor se odpravite peš ali s kolesom. Če ste z avtomobilom, lahko parkirate pred Domom krajanov v Robu (Rob 5).